č.  119/VS/2012 (KP)
uzavřená mezi městem Kralovice a obcí Bohy - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 13.02.2012 Účinnost od: 16.03.2012 Zrušeno: 01.04.2019
Uveřejněno v č. 4/2012 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 331