Nařízení  č.  2/2016 (KL)
Rady Libereckého kraje
o odejmutí působnosti obecného stavebního úřadu Obecnímu úřadu Všeň ke dni 31. 5. 2016 a určení Městského úřadu Turnov, stavebního úřadu, který bude od 1. 6. 2016 vykonávat působnost ve správním obvodu zaniklého stavebního úřadu
Oblasti úpravy:
Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Stavební úřady.;
Schváleno (Vydáno): 03.05.2016 Účinnost od: 31.05.2016
Uveřejněno v č. 4/2016 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 94