č.  36/VS/2016 (KK)
mezi městem Ostrov a obcí Merklín - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
Schváleno (Vydáno): 26.04.2016 Účinnost od: 26.05.2016 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 3/2016 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 139