Dodatek  č.  12/VS/2018 (KO)
č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a obcí Rapotín (uveřejněné v částce 2/2017 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 17/VS/2017) - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 10.05.2018 Účinnost od: 26.06.2018
Uveřejněno v č. 3/2018 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje na straně 100