Dodatek  č.  14/VS/2018 (KK)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Habartov a obcí Krajková - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 28.02.2018 Účinnost od: 05.04.2018
Uveřejněno v č. 1/2018 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 86