č.  16/VPS/2018 (JC)
uzavřená mezi městem Vodňany a městem Bavorov na úseku pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 28.05.2018 Účinnost od: 12.06.2018
Uveřejněno v č. 2/2018 Věstníku právních předpisů Jihočeského kraje