č.  63/VS/2015 (KP)
uzavřená mezi městem Holýšov a obcí Kvíčovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 15.04.2015 Účinnost od: 12.05.2015
Uveřejněno v č. 3/2015 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 143