Dohoda  č.  13/VS/2018 (KS)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Kladno a obcí Lány (uveřejněné v částce 4/2010 Věstníku Středočeského kraje pod č. 14/VS/2010) - zajišování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 23.11.2017 Účinnost od: 19.01.2018
Uveřejněno v č. 1/2018 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 33