č.  4/VS/2003 (KK)
uzavřená mezi městem Chodov a obcí Tatrovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 16.05.2003 Účinnost od: 19.06.2003 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 4/2003 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 14