č.  31/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Sušice a obcí Žichovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 08.01.2020 Účinnost od: 29.01.2020
Uveřejněno v č. 2/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 91