č.  171/VPS/67/2011
uzavřená mezi městem Železný Brod a obcí Líšný - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 15.07.2011 Účinnost od: 10.08.2011 Zrušeno: 01.01.2015
Uveřejněno v č. 6/2011 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 377