č.  23/VPS/TP/2/2012
uzavřená mezi městem Jilemnice a obcí Poniklá - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 27.03.2012 Účinnost od: 03.05.2012 Zrušeno: 01.07.2015
Uveřejněno v č. 3/2012 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 150