Dohoda  č.  15/VPS/OP/4/2017_zru
o zrušení veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Desná a městem Harrachov- zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 15.05.2017 Účinnost od: 02.06.2017
Uveřejněno v č. 3/2017 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 40