Nařízení  č.  3/2016 (KP)
Rady Plzeňského kraje
, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Oblasti úpravy:
Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;
Schváleno (Vydáno): 23.05.2016 Účinnost od: 30.06.2016 Zrušeno: 15.12.2016
Uveřejněno v č. 6/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 374

zrušeno 5/2016 (KP)