č.  15/VPS/2018 (JC)
uzavřená mezi městem České Budějovice a obcí Vlkov na úseku přestupků
Schváleno (Vydáno): 26.04.2018 Účinnost od: 05.06.2018
Uveřejněno v č. 2/2018 Věstníku právních předpisů Jihočeského kraje