č.  5/VS/2021 (KP)
uzavřená mezi městem Radnice a městysem Liblín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 01.12.2020 Účinnost od: 17.02.2021
Uveřejněno v č. 1/2021 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 14