č.  96/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Horšovský Týn a obcí Blížejov - zajištění výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 27.07.2020 Účinnost od: 25.08.2020
Uveřejněno v č. 8/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 423