č.  1/VS/2011 (KK)
uzavřená mezi městem Mariánské Lázně a obcí Ovesné Kladruby - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 22.12.2010 Účinnost od: 29.01.2011
Uveřejněno v č. 1/2011 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 6