č.  32/VS/2017 (KP)
uzavřená mezi městem Bezdružice a obcí Kokašice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 17.07.2017 Účinnost od: 16.08.2017 Zrušeno: 01.11.2019
Uveřejněno v č. 3/2017 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 245

zrušeno KP06/2019