č.  4/VS/2015 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Stříbrná - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 15.12.2014 Účinnost od: 10.02.2015 Zrušeno: 01.01.2016
Uveřejněno v č. 1/2015 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 62