Dohoda  č.  79/VS/2013 (KS)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Rakovník a městem Jesenice (uveřejněné v částce 2/2011 Věstníku Středočeského kraje pod č. 47/VS/2011) - zajišování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 22.10.2013 Účinnost od: 30.11.2013
Uveřejněno v č. 7/2013 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 412