č.  12/VS/2004 (KK)
uzavřená mezi městem Mariánské Lázně a obcí Vlkovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 05.08.2004 Účinnost od: 25.09.2004 Zrušeno: 01.01.2006
Uveřejněno v č. 9/2004 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 90