č.  31/VS/2020 (PU)
uzavřená mezi městem Hlinsko a obcí Svratouch - výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Schváleno (Vydáno): 10.12.2019 Účinnost od: 31.03.2020
Uveřejněno v č. 3/2020 Věstníku právních předpisů Pardubického kraje na straně 93