č.  49/VS/2013 (KP)
uzavřená mezi městem Kdyně a obcí Loučim - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 20.05.2013 Účinnost od: 19.06.2013 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 3/2013 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 264