Nařízení  č.  2/2018 (KP)
Rady Plzeňského kraje
, kterým se mění nařízení Plzeňského kraje č. 1/2017 ze dne 20. 3. 2017, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany
Oblasti úpravy:
Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;
Schváleno (Vydáno): 26.02.2018 Účinnost od: 07.04.2018 Zrušeno: 17.04.2019
Uveřejněno v č. 2/2018 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 26

zrušeno 1/2019 (KP)