č.  11/VPS/TP/1/2016
uzavřená mezi městem Železný Brod a obcí Líšný - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 01.02.2016 Účinnost od: 25.02.2016 Zrušeno: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 2/2016 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 77