Dodatek  č.  181/VS/2011 (KP)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Nepomuk a obcí Klášter - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 19.09.2011 Účinnost od: 25.10.2011
Uveřejněno v č. 7/2011 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 601