Dodatek  č.  117/VS/2015 (KP)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Horšovský Týn a obcí Křenovy - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 02.11.2015 Účinnost od: 26.11.2015
Uveřejněno v č. 5/2015 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 297