č.  125/VPS/OP/1/2011
uzavřená mezi městem Stráž pod Ralskem a obcí Brniště - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 20.01.2011 Účinnost od: 15.02.2011 Zrušeno: 01.01.2015
Uveřejněno v č. 3/2011 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 274