Dohoda  č.  8/VS/2005 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Mariánské Lázně a obcí Prameny - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 13.12.2004 Účinnost od: 20.01.2005 Zrušeno: 01.01.2006
Uveřejněno v č. 2/2005 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 19