Dohoda  č.  5/VS/2009 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Krásný Les - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 26.11.2008 Účinnost od: 29.12.2008 Zrušeno: 01.01.2011
Uveřejněno v č. 1/2009 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 10