č.  32/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Všeruby a obcí Blažim - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 20.12.2019 Účinnost od: 05.02.2020
Uveřejněno v č. 2/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 94