Dodatek  č.  24/VS/2014 (KK)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ostrov a městem Jáchymov - výkon činnosti obecní policie
Schváleno (Vydáno): 02.04.2014 Účinnost od: 26.04.2014
Uveřejněno v č. 4/2014 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 125