Nařízení  č.  10/2010 (KS)
Rady Středočeského kraje
o vydání závazné části Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe pro správní obvod Středočeského kraje
Oblasti úpravy:
VODNÍ TOKY.;PÉČE O VODNÍ ZDROJE A VODNÍ TOKY.;
Schváleno (Vydáno): 11.01.2010 Účinnost od: 11.04.2010 Zrušeno: 08.06.2016
Uveřejněno v č. 2/2010 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 74

zrušeno 7/2016 (KS)