č.  9/VS/2004 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Stříbrná - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 11.05.2004 Účinnost od: 10.06.2004
Uveřejněno v č. 5/2004 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 68