Dohoda  č.  173/VS/2018 (KS)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a obcí Zlonín (uveřejněné v částce 1/2008 Věstníku Středočeského kraje pod č. 2/VS/2008) - zajišování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 01.08.2018 Účinnost od: 28.08.2018
Uveřejněno v č. 7/2018 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 449