Dodatek  č.  1/VS/2014 (KP)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Blovice a obcí Chlum - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 23.10.2013 Účinnost od: 19.12.2013
Uveřejněno v č. 1/2014 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 3