Dohoda  č.  102/VS/2019 (KS)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Černošice a obcí Řitka (uveřejněné v částce 6/2017 Věstníku Středočeského kraje pod č. 62/VS/2017) - zajišování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 22.08.2019 Účinnost od: 29.08.2019
Uveřejněno v č. 5/2019 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 287