č.  107/VS/2007 (KP)
uzavřená mezi městem Tachov a obcí Částkov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 26.02.2007 Účinnost od: 31.03.2007 Zrušeno: 19.04.2019
Uveřejněno v č. 4/2007 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 281

zrušeno 66/VS/2019 (KP)