Nařízení  č.  4/2017 (KO)
Rady Olomouckého kraje
, kterým se mění některé vyhlášky Okresního národního výboru v Prostějově o chráněných přírodních výtvorech
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Památkové rezervace. Památkové zóny.;
Schváleno (Vydáno): 14.08.2017 Účinnost od: 08.09.2017
Uveřejněno v č. 3/2017 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje na straně 67