č.  28/VPS/TP/3/2013
uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Tuhaň - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 09.05.2013 Účinnost od: 05.06.2013
Uveřejněno v č. 4/2013 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 113