Dodatek  č.  40/VS/2017 (KP)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Planá a obcí Kočov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 20.04.2017 Účinnost od: 08.06.2017 Zrušeno: 08.02.2019
Uveřejněno v č. 3/2017 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 266

zrušeno 23/VS/2019 (KP)