č.  121/VS/2018 (KS)
uzavřená mezi městem Votice a obcí Olbramovice - zajišování výkonu činností podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 15.11.2017 Účinnost od: 14.06.2018
Uveřejněno v č. 5/2018 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 316