č.  100/VS/2010 (KP)
uzavřená mezi městem Horšovský Týn a obcí Puclice - výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 10.08.2010 Účinnost od: 05.10.2010
Uveřejněno v č. 4/2010 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 387