Nařízení  č.  3/2008 (KP)
Rady Plzeňského kraje
o zřízení přírodní památky "Louka u Šnajberského rybníka", stanovení jejího ochranného pásma a bližších ochranných podmínek
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;Ochrana ostatních objektů přírody.;Ochranná pásma.;
Schváleno (Vydáno): 22.07.2008 Účinnost od: 26.08.2008
Uveřejněno v č. 4/2008 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 79