Dohoda  č.  64/VS/2016 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Tatrovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 01.11.2016 Účinnost od: 25.11.2016
Uveřejněno v č. 6/2016 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 301