Dohoda  č.  1/VS/2005 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Lomnice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 30.11.2004 Účinnost od: 29.12.2004 Zrušeno: 01.01.2014
Uveřejněno v č. 1/2005 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 2