č.  18/VS/2006 (KK)
uzavřená mezi městem Aš a městem Hranice - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 24.04.2006 Účinnost od: 31.05.2006
Uveřejněno v č. 3/2006 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 132