Sdělení  č.  KP01/2016
Krajského úřadu Plzeňského kraje
o stanovení počtu členů Zastupitelstva Plzeňského kraje pro volby 2016
Oblasti úpravy:
Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Volby.;
Schváleno (Vydáno): 24.05.2016 Účinnost od: 31.05.2016
Uveřejněno v č. 5/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 343