č.  6/VPS/31/2010
uzavřená mezi městem Chrastava a obcí Nová Ves - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 08.12.2009 Účinnost od: 05.01.2010 Zrušeno: 01.01.2015
Uveřejněno v č. 1/2010 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 13