č.  5/VS/2013 (KK)
uzavřená mezi městem Ostrov a městem Hroznětín - výkon činnosti obecní policie
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 28.02.2013 Účinnost od: 05.03.2013
Uveřejněno v č. 1/2013 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 12